Actievoorwaarden

Actievoorwaarden van de aanbiedingen uit de Shell mailing.
d.d. 11 april 2014 (e-mail) & 17 april 2014 (brief)In de mailing informeren we je over het aantal Air Miles dat je in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2014 bij Shell hebt gespaard.

Hoe vaker je tankt, hoe meer Air Miles je spaart per liter.
- Standaard 1 Air Mile per liter

- 100% extra wanneer je elke week tankt*
- 50% extra wanneer je elke 2 weken tankt*
- Altijd dubbele Air Miles op Shell V-Power

- Altijd extra korting op brandstof tegen inwisseling van Air Miles**

Het werkelijk aantal gespaarde Air Miles bij Shell kan lager liggen dan vermeld in de emailing en/of postmailing. In de mailingen wordt gewerkt met afgeronde liters en niet de werkelijke getankte liters aan de pomp.

Om in aanmerking te komen voor Bonus Miles dien je in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2014 minimaal 200 liter brandstof te hebben getankt. Heb je minder dan 200 liter getankt? Dan worden er helaas geen Bonus Miles op je Air Miles kaartnummer bijgeschreven.

*Bonus Miles worden achteraf bijgeschreven per kwartaal. Het gaat om het totaal volume per kwartaal en op basis daarvan worden de Bonus Miles toegekend. Indien je meer dan 200 liter per kwartaal tankt, krijg je 50% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters bij Shell. Indien je meer dan 400 liter per kwartaal tankt, krijg je 100% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters. Indien je je brandstof betaalt met een euroShell Commercial Road Transport of DKV pas kom je alleen in aanmerking voor de standaard uitgifte van 1 Air Mile per hele liter brandstof.

**Bij elke tankbeurt kun je Air Miles inwisselen voor extra korting op brandstof. Klik hier  voor de inwisselmogelijkheden. Deze extra korting is mogelijk op alle brandstofsoorten. Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.

Shell – Ontvang tot 50% korting op Dagjes Uit / 100% korting met Air Miles op Dagjes Uit
Algemene voorwaarden Dagjes Uit campagne:

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hierna gedefinieerde actie. Door deel te nemen aan deze actie erken je kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2. De actie Dagjes Uit wordt georganiseerd door:

 • Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. gevestigd te 3012 CM Rotterdam, Weena 70, hierna Shell, en
 • Ticketsplus B.V. gevestigd te 4818 PC Breda, Baronielaan 87, hierna Ticketsplus, en
 • Loyalty Management Netherlands B.V. gevestigd te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 81, hierna Airmiles.


3. De actie loopt van woensdag 9 april tot en met dinsdag 1 juli 2014 op alle bemande Shell tankstations in Nederland of zolang de voorraad kortingsvouchers strekt.

4. Met de Dagjes Uit-actie kun je sparen voor kortingen op dagjes weg. Wanneer je 20 liter of meer tankt bij Shell of € 5,- of meer spendeert in de Shell shop (exclusief wettelijk uitgesloten producten zoals tabak en medicijnen), ontvang je als klant een kortingsvoucher.

5. Elke kortingsvouchers is 10% korting waard. Je hebt de mogelijkheid om meerdere kortingsvouchers in combinatie met elkaar in te wisselen voor korting op een e-ticket.

 • 1 Shell kortingsvoucher = 10% korting
 • 2 Shell kortingsvouchers = 20% korting
 • 3 Shell kortingsvouchers = 30% korting
 • 4 Shell kortingsvouchers = 40% korting
 • 5 Shell kortingsvouchers = 50% korting*


* De maximale korting die van toepassing is op de selectie van beschikbare partners varieert per deelnemende partner.


6. De korting is in te wisselen bij een van de 41 deelnemende partners en geldt voor 1, 2, 3 of 4 personen. De openingstijden en dagen verschillen per partner en staan op de website bij elke partner vermeld.

7. Voor een overzicht van alle partners die bij de actie Dagjes Uit zijn aangesloten en waarop deze korting van toepassing is, kun je kijken op www.shell.nl/voordeligdagjeuit. Afhankelijk van het aantal gespaarde vouchers, ontvang je 10 tot 50% korting. De maximale korting die van toepassing is op de selectie van beschikbare partners varieert per deelnemende partner. Voor de specifieke kortingen verwijzen wij je naar www.shell.nl/voordeligdagjeuit.

8. Op www.shell.nl/voordeligdagjeuit kun je kiezen bij welke partner je een e-ticket wilt kopen met behulp van de kortingsvouchers of je kiest voor de Miles Only optie. Bij de Miles Only optie is het ook mogelijk om aanvullend te betalen indien er niet genoeg Air Miles op het spaarsaldo staat.

9. De e-tickets zijn de toegangsbewijzen voor de betreffende partner tot en met 31 december 2014, of eerder indien specifiek aangegeven op de website www.shell.nl/voordeligdagjeuit.

10. Shell is niet aansprakelijk voor eventuele fouten bij het opgeven van het emailadres en/of foutieve verzending van de e-tickets dientengevolge.

11. Ontvangen e-tickets gekocht via ‘Miles Only’ kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor e- tickets voor een andere partner. E-tickets worden éénmalig verstuurd.

12. Bestellingen kunnen niet telefonisch worden doorgegeven. Ook kunnen losse kortingsvouchers niet geaccepteerd worden aan de kassa’s van de partners.

13. Shell garandeert geen beschikbaarheid van de in de actie opgenomen partners gedurende de gehele actie periode (9 april tot en met 31 december 2014).

14. Deze actie is een zelfstandige promotie en is zodoende op geen enkele manier verbonden met andere promoties van Shell of Air Miles. De verkregen korting van deze actie is dan ook niet geldig in combinatie met andere kortingsconstructies.

15. Shell is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Shell daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Shell bekend gemaakt worden via de website www.shell.nl/voordeligdagjeuit.

16. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Shell gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

17. De nietigheid van een clausule van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

18. Deze algemene voorwaarden, prevaleren boven alle andere voorwaarden of verklaringen van om het even welke andere actiematerialen of publiciteit rond de actie.

19. De online functionaliteiten op de actiewebsite www.shell.nl/voordeligdagjeuit wordt beheerd door Ticketsplus. Alle aanbiedingen die worden gedaan binnen de functionaliteiten van Ticketsplus geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.  

20. Ticketsplus is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat het e-ticket niet wordt verstuurd.

21. Ticketsplus houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de partners te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Ticketsplus, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde partners tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs. Deze bepaling is niet van toepassing op reeds afgenomen Tickets.

22. Behoudens opzet of grove fout aan de kant van Shell, Ticketsplus of Air Miles en/of haar aangestelde en/of haar lasthebber en behoudens de bepalingen omtrent verborgen gebreken, kunnen Shell, Ticketsplus of Air Miles in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard ook die een klant zou ondervinden voortvloeiende uit de actie.

23. Het Nederlands recht is van toepassing op de actie.

24. Wij verwijzen u voor de algemene voorwaarden van Ticketsplus naar www.ticketsplus.nl/algemenevoorwaarden

25. Wij verwijzen u voor de algemene voorwaarden van Air Miles naar www.airmiles.nl.

26. Voor vragen over deze actie kun je contact opnemen met de Klantenservice van Shell via het e-mailadres shellstation@shell.com of op het telefoonnummer: 0900-202 2710 (optie 5) (€ 0,01/minuut)  van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Shell – Bepaal met Air Miles zelf de extra korting op je brandstof
Door Air Miles in te wisselen, krijg je extra korting op alle brandstoffen die je bij Shell tankt. Je bepaalt zélf hoeveel. Je ontvangt € 1,- korting voor elke 200 Air Miles die je inlevert. Wil je bijvoorbeeld € 7,- extra korting op je brandstof, dan wissel je 1.400 Air Miles in en voor € 31,- extra korting wissel je 6.200 Air Miles in. Het kan gebeuren dat je geen Air Miles kunt inwisselen. Dan is er sprake van bijzondere omstandigheden of omstandigheden waarop wij geen volledige invloed hebben:
- Als het systeem er uit ligt, dan kun je niet inwisselen.
- Als je als Air Miles spaarder niet genoeg saldo hebt, dan kun je niet inwisselen.
- Je kunt met Air Miles tot maximaal € 50,- extra korting ontvangen op je brandstof (door 10.000 Air Miles in te wisselen).
- Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt.
- Het eventuele restbedrag dient betaald te worden met cash of pin, dus niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.
- Bij Shell express stations kun je geen Air Miles sparen en zijn Air Miles niet in te wisselen voor extra korting.

Mocht er toch iets zijn waardoor je niet overtuigd bent van de Shell Prijsgarantie: laat het ons weten!
Shell contactgegevens via emailadres: shellstation@shell.com of op telefoonnummer 0900-2022710 (optie 4) ( 0,01/minuut ) van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.Actievoorwaarden van de aanbiedingen uit de Shell mailing.

d.d. 14 februari2014 (e-mail) & 21 februari 2014 (brief)

In de mailing informeren we je over het aantal Air Miles dat je in de periode van
1 januari t/m 6 februari 2014 bij Shell hebt gespaard.

Hoe vaker je tankt, hoe meer Air Miles je spaart per liter.
- Standaard 1 Air Mile per liter

- 100% extra Air Miles als je meer dan 400 liter per kwartaal tankt*
- 50% extra Air Miles als je meer dan 200 liter per kwartaal tankt*
- Altijd dubbele Air Miles op Shell V-Power

- Altijd extra korting op brandstof tegen inwisseling van Air Miles**

Het werkelijk aantal gespaarde Air Miles bij Shell kan lager liggen dan vermeld in de emailing en/of postmailing. In de mailingen wordt gewerkt met afgeronde liters en niet de werkelijke getankte liters aan de pomp.

Om in aanmerking te komen voor Bonus Miles dien je in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2014 minimaal 200 liter brandstof te tanken. Heb je minder dan 200 liter getankt? Dan worden er helaas geen Bonus Miles op je Air Miles kaartnummer bijgeschreven.

* Bonus Miles worden achteraf bijgeschreven per kwartaal. Het gaat om het totaal volume per kwartaal en op basis daarvan worden de Bonus Miles toegekend. Indien je meer dan 200 liter per kwartaal tankt, krijg je 50% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters bij Shell. Indien je meer dan 400 liter per kwartaal tankt, krijg je 100% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters. Indien je je brandstof betaalt met een euroShell Commercial Road Transport of DKV pas kom je alleen in aanmerking voor de standaard uitgifte van 1 Air Mile per hele liter brandstof.

**Bij elke tankbeurt kun je Air Miles inwisselen voor extra korting op brandstof. Klik hiervoor de inwisselmogelijkheden. Deze extra korting is mogelijk op alle brandstofsoorten. Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.

Shell – Bepaal met Air Miles zelf de extra korting op je brandstof
Door Air Miles in te wisselen, krijg je extra korting op alle brandstoffen die je bij Shell tankt. Je bepaalt zélf hoeveel. Je ontvangt € 1,- korting voor elke 200 Air Miles die je inlevert. Wil je bijvoorbeeld € 7,- extra korting op je brandstof, dan wissel je 1.400 Air Miles in en voor € 31,- extra korting wissel je 6.200 Air Miles in. Het kan gebeuren dat je geen Air Miles kunt inwisselen. Dan is er sprake van bijzondere omstandigheden of omstandigheden waarop wij geen volledige invloed hebben:
- Als het systeem er uit ligt, dan kun je niet inwisselen.
- Als je als Air Miles spaarder niet genoeg saldo hebt, dan kun je niet inwisselen.
- Je kunt met Air Miles tot maximaal € 50,- extra korting ontvangen op je brandstof (door 10.000 Air Miles in te wisselen).
- Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt.
- Het eventuele restbedrag dient betaald te worden met cash of pin, dus niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.
- Bij Shell express stations kun je geen Air Miles sparen en zijn Air Miles niet in te wisselen voor extra korting.

Mocht er toch iets zijn waardoor je niet overtuigd bent van de Shell Prijsgarantie: laat het ons weten! Shell contactgegevens via emailadres: shellstation@shell.com of op telefoonnummer 0900-2022710 (optie 4) ( 0,01/minuut ) van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

IENS – RestaurantCadeau: maak kans op een gratis diner bij een Iens Topper
Wissel 1.000 Air Miles in voor een IENS RestaurantCadeau t.w.v. € 10 en maak kans op een geheel verzorgd diner bij een IENS Topper! Per 100 bestellingen wordt er een geheel verzorgd diner voor 2 personen verloot bij een IENS Topper (in de omgeving van de winneer) tijdens de IENS DinerDagen. Actie loopt t/m 31 maart 2014.

De actievoorwaarden:
- Inclusief 3-gangen menu.
- Inclusief wijnarrangement en koffie.
- Overige uitgaven dienen door de winnaar zelf in het restaurant voldaan te worden.
- Per 100 bestellingen wordt er 1 winnaar getrokken.
- Elke bestelling telt mee
- De winnaars worden in april bekend gemaakt
- Het restaurant wordt in overleg met IENS Independent Index en de winnaar uitgekozen. IENS Independent Index heeft hierin het laatste woord.
- Correspondentie met betrekking tot deze actie is niet mogelijk.

Hoe werkt IENS RestaurantCadeau?

Met je Shell Bonus Miles kun je een voucher voor IENS RestaurantCadeau aanschaffen. Ga naar www.ienscadeau.nl en gebruik bij aankoop van de bon de aangeschafte vouchercode. Je ontvangt dan € 10,- korting op je aankopen. Dus een IENS RestaurantCadeau van € 10,- kost je dan € 0,-, een bon van € 20,- nog maar € 10,- enzovoorts.

Voorwaarden Shell Bonus Miles:  
- Maximaal 3 x IENS RestaurantCadeau Vouchers à €10,- per bestelling.
- Per bestelling in de webshop van IENS RestaurantCadeau kun je maximaal 1 kortingsvoucher gebruiken.
- Per reservering bij een restaurant naar keuze kun je maximaal 3 IENS RestaurantCadeau's gebruiken.
- Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties van IENS.
- IENS RestaurantCadeau is alleen geldig bij een online reservering via het reserveringssysteem SeatMe bij een accepterend restaurant. Voor deelnemende restaurants kijk je op www.iens.nl/restaurant/restaurantcadeau
- De voucher voor IENS RestaurantCadeau is tot 2 maanden na aanschaf geldig.
- IENS RestaurantCadeau is na bestelling 2 jaar geldig.
- De aankoop van een IENS RestaurantCadeau kun je niet annuleren.
- IENS RestaurantCadeau is niet inwisselbaar voor contanten of andere tegoeden.

Kijk voor alle voorwaarden op https://www.ienscadeau.nl/algemene-voorwaarden.

DNP – Verwen jezelf met De kappersbon t.w.v. € 50
De Kappersbon laat je kennismaken met een kapsalon bij jou in de buurt. Met De Kappersbon mag je 3 keer naar een kapsalon en krijg je o.a. een gratis kennismakingsbehandeling. Geen verplichtingen... je bepaalt zelf of je van alle 3 de aanbiedingen gebruik gaat maken.

Met De Kappersbon krijg je:
1. Een gratis behandeling, bestaande uit wassen, knippen en stylen.
2. Een korting van € 10,- bij je 2e bezoek (bij een behandeling bestaande uit minimaal wassen, knippen en stylen).
3. Nogmaals een korting van € 10,- bij je 3de bezoek (bij een behandeling bestaande uit minimaal wassen, knippen en stylen).

Productvoorwaarden:
- De Shell Bonus Miles voucher dient binnen 3 maanden na aankoop ingewisseld te worden voor de Kappersbon
- De Kappersbon is 1 jaar geldig
- De geldigheidsduur van De Kappersbon staat vermeld op De Kappersbon
- Alleen geldig voor nieuwe klanten van de betreffende kapsalons
- De Kappersbon wordt direct per email toegezonden
- Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties
- Per persoon mag slechts 1 Kappersbon (bestaande uit 3 coupons) bij dezelfde salon gebruikt worden

Bekijk alle voorwaarden op www.kappersbon.nl/voorwaarden

DNP – Verwen jezelf met De Schoonheidsbon t.w.v. € 70
Met De Schoonheidsbon mag je 3 keer naar een schoonheidssalon en krijg je o.a. een gratis gezichtsehandeling. Geen verplichtingen... je bepaalt zelf of je van alle 3 de aanbiedingen gebruik gaat maken.

Met De Schoonheidsbon krijg je:
1. Een gratis gezichtsbehandeling*
2. Gratis epileren van wenkbrauwen en verven van wimpers en wenkbrauwen OF een gratis hand- of oogpakking**
3. 25% korting op een gezichts- of lichaamsbehandeling vanaf € 50,- OF gratis verzorgingsproduct(en) bij afname van een gezichtsbehandeling van € 50,-**

*De gezichtsbehandeling bestaat minimaal uit een huidanalyse, reiniging, peeling, masker en afsluitende verzorging
**Keuzemogelijkheid afhankelijk van aanbod salon

Productvoorwaarden:
- De Shell Bonus Miles voucher dient binnen 3 maanden na aankoop ingewisseld te worden voor de Schoonheidsbon
- De Schoonheidsbon is één jaar geldig
- De geldigheidsduur van De Schoonheidsbon staat vermeld op De Schoonheidsbon
- Alleen geldig voor nieuwe klanten van de betreffende schoonheidssalons
- De Schoonheidsbon wordt direct per email toegezonden
- Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties
- Per persoon mag slechts 1 Schoonheidsbon (bestaande uit 3 coupons) bij dezelfde salon gebruikt worden

Bekijk alle voorwaarden op www.schoonheidsbon.nl/voorwaarden
Actievoorwaarden van de aanbiedingen uit de Shell mailing.

d.d. 10 januari 2014 (e-mail) & 16 januari 2014 (brief)

In de mailing informeren we je over het aantal Air Miles dat je in de periode van 1 oktober t/m 31 december 2013 bij Shell hebt gespaard.

Hoe vaker je tankt, hoe meer Air Miles je spaart per liter.
- Standaard 1 Air Mile per liter

- 100% extra wanneer je elke week tankt*
- 50% extra wanneer je elke 2 weken tankt*
- Altijd dubbele Air Miles op Shell V-Power

- Altijd extra korting op brandstof tegen inwisseling van Air Miles**

Het werkelijk aantal gespaarde Air Miles bij Shell kan lager liggen dan vermeld in de emailing en/of postmailing. In de mailingen wordt gewerkt met afgeronde liters en niet de werkelijke getankte liters aan de pomp. 

Om in aanmerking te komen voor Bonus Miles dien je in de periode van 1 oktober t/m 31 december 2014 minimaal 200 liter brandstof te tanken. Heb je minder dan 200 liter getankt? Dan worden er helaas geen 
Bonus Miles op je Air Miles kaartnummer bijgeschreven.

*Bonus Miles worden achteraf bijgeschreven per kwartaal. Het gaat om het totaal volume per kwartaal en op basis daarvan worden de Bonus Miles toegekend. Indien je meer dan 200 liter per kwartaal tankt, krijg je 50% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters bij Shell. Indien je meer dan 400 liter per kwartaal tankt, krijg je 100% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters. Indien je je brandstof betaalt met een euroShell Commercial Road Transport of DKV pas kom je alleen in aanmerking voor de standaard uitgifte van 1 Air Mile per hele liter brandstof. 

**Bij elke tankbeurt kun je Air Miles inwisselen voor extra korting op brandstof. Klik hier voor de inwisselmogelijkheden. Deze extra korting is mogelijk op alle brandstofsoorten. Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card. 

DNP – Verwen jezelf met De kappersbon t.w.v. € 50 
De Kappersbon laat je kennismaken met een kapsalon bij jou in de buurt. Met De Kappersbon mag je 3 keer naar een kapsalon en krijg je o.a. een gratis kennismakingsbehandeling. Geen verplichtingen... je bepaalt zelf of je van alle 3 de aanbiedingen gebruik gaat maken.

Met De Kappersbon krijg je: 
1. Een gratis behandeling, bestaande uit wassen, knippen en stylen.
2. Een korting van € 10,- bij je 2e bezoek (bij een behandeling bestaande uit minimaal wassen, knippen en stylen).
3. Nogmaals een korting van € 10,- bij je 3de bezoek (bij een behandeling bestaande uit minimaal wassen, knippen en stylen).

Productvoorwaarden:
De Shell Bonus Miles voucher dient binnen 3 maanden na aankoop ingewisseld te worden voor de Kappersbon
De Kappersbon is 1 jaar geldig
De geldigheidsduur van De Kappersbon staat vermeld op De Kappersbon
Alleen geldig voor nieuwe klanten van de betreffende kapsalons
De Kappersbon wordt direct per email toegezonden
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties
Per persoon mag slechts 1 Kappersbon (bestaande uit 3 coupons) bij dezelfde salon gebruikt worden
Bekijk alle voorwaarden op www.kappersbon.nl/voorwaarden

DNP – Verwen jezelf met De Schoonheidsbon t.w.v. € 70 
Met De Schoonheidsbon mag je 3 keer naar een schoonheidssalon en krijg je o.a. een gratis gezichtsehandeling. Geen verplichtingen... je bepaalt zelf of je van alle 3 de aanbiedingen gebruik gaat maken.

Met De Schoonheidsbon krijg je:
1. Een gratis gezichtsbehandeling*
2. Gratis epileren van wenkbrauwen en verven van wimpers en wenkbrauwen OF een gratis hand- of oogpakking**
3. 25% korting op een gezichts- of lichaamsbehandeling vanaf € 50,- OF gratis verzorgingsproduct(en) bij afname van een gezichtsbehandeling van € 50,-**

*De gezichtsbehandeling bestaat minimaal uit een huidanalyse, reiniging, peeling, masker en afsluitende verzorging 
**Keuzemogelijkheid afhankelijk van aanbod salon

Productvoorwaarden:
De Shell Bonus Miles voucher dient binnen 3 maanden na aankoop ingewisseld te worden voor de Schoonheidsbon
De Schoonheidsbon is één jaar geldig
De geldigheidsduur van De Schoonheidsbon staat vermeld op De Schoonheidsbon
Alleen geldig voor nieuwe klanten van de betreffende schoonheidssalons
De Schoonheidsbon wordt direct per email toegezonden
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties
Per persoon mag slechts 1 Schoonheidsbon (bestaande uit 3 coupons) bij dezelfde salon gebruikt worden
Bekijk alle voorwaarden op www.schoonheidsbon.nl/voorwaarden 

Shell – Scherpe prijs omdat we elke dag vergelijken
Onze stationsmanagers vergelijken elke dag de pompprijzen in de regio en daar passen wij onze pompprijzen op aan. Hierdoor ligt de gemiddelde pompprijs van Shell onder het landelijk gemiddelde zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Klik hier voor de actuele gemiddelde pompprijs van Shell.

Shell – Bepaal met Air Miles zelf de extra korting op je brandstof
Door Air Miles in te wisselen, krijg je extra korting op alle brandstoffen die je bij Shell tankt. Je bepaalt zélf hoeveel. Je ontvangt € 1,- korting voor elke 200 Air Miles die je inlevert. Wil je bijvoorbeeld € 7,- extra korting op je brandstof, dan wissel je 1.400 Air Miles in en voor € 31,- extra korting wissel je 6.200 Air Miles in. Het kan gebeuren dat je geen Air Miles kunt inwisselen. Dan is er sprake van bijzondere omstandigheden of omstandigheden waarop wij geen volledige invloed hebben:
- Als het systeem er uit ligt, dan kun je niet inwisselen.
- Als je als Air Miles spaarder niet genoeg saldo hebt, dan kun je niet inwisselen.
- Je kunt met Air Miles tot maximaal € 50,- extra korting ontvangen op je brandstof (door 10.000 Air Miles in te wisselen).
- Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt.
- Het eventuele restbedrag dient betaald te worden met cash of pin, dus niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.
- Bij Shell express stations kun je geen Air Miles sparen en zijn Air Miles niet in te wisselen voor extra korting.

Mocht er toch iets zijn waardoor je niet overtuigd bent van de Shell Prijsgarantie: laat het ons weten!
Shell contactgegevens via emailadres: shellstation@shell.com of op telefoonnummer 0900-2022710 (optie 4) ( 0,01/minuut ) van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Shell – 50 Bonus Miles cadeau bij vers deli2go broodje
Lever de deli2go coupon in bij een vers deli2go broodje naar keuze en krijg 50 Bonus Miles. Aanbod is geldig van 8 januari t/m 31 maart 2014 bij een deli2go bakkerij en op vertoon van een Air Miles (lkaart)nummer. De coupon is eenmalig te gebruiken per Air Miles (kaart)nummer. 1 coupon 

Actievoorwaarden van de aanbiedingen uit de Shell mailing.
d.d. 21 november 2013 (e-mail) en 22 november 2013 (brief)

In de mailing informeren we je over het aantal Air Miles dat je in de periode van
1 oktober t/m 7 november 2013 bij Shell hebt gespaard.

Hoe vaker je tankt, hoe meer Air Miles je spaart per liter.
- Standaard 1 Air Mile per liter

- 100% extra wanneer je elke week tankt*
- 50% extra wanneer je elke 2 weken tankt*
- Altijd dubbele Air Miles op Shell V-Power

- Altijd extra korting op brandstof tegen inwisseling van Air Miles**

Het werkelijk aantal gespaarde Air Miles bij Shell kan lager liggen dan vermeld in de emailing en/of postmailing. In de mailingen wordt gewerkt met afgeronde liters en niet de werkelijke getankte liters aan de pomp.

Om in aanmerking te komen voor Bonus Miles dien je in de periode van 1 juli/m 30 september 2013 minimaal 200 liter brandstof te tanken. Heb je minder dan 200 liter getankt? Dan worden er helaas geen Bonus Miles op je Air Miles kaartnummer bijgeschreven.

* Bonus Miles worden achteraf bijgeschreven per kwartaal. Het gaat om het totaal volume per kwartaal en op basis daarvan worden de Bonus Miles toegekend. Indien je meer dan 200 liter per kwartaal tankt, krijg je 50% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters bij Shell. Indien je meer dan 400 liter per kwartaal tankt, krijg je 100% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters. Indien je je brandstof betaalt met een euroShell Commercial Road Transport of DKV pas kom je alleen in aanmerking voor de standaard uitgifte van 1 Air Mile per hele liter brandstof.

**Bij elke tankbeurt kun je Air Miles inwisselen voor extra korting op brandstof. Klik hier  voor de verschillende inwisselmogelijkheden. Deze extra korting is mogelijk op alle brandstofsoorten. Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.

Shell – Korting op brandstof
Per tankbeurt kun je maximaal 3.000 Air Miles inwisselen voor € 15 korting op brandstof. Dit betekent een 0,5 cent cadeauwaarde per Air Mile. Deze deelbetaling is mogelijk op alle brandstofsoorten. Elke tankbeurt kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:
• Met 1.000 Air Miles krijg je € 5 korting
• Met 2.000 Air Miles krijg je € 10 korting
• Met 3.000 Air Miles krijg je € 15 korting

Shell – 10% korting bij bol.com voor Shell klanten
Sinds kort heeft het Air Miles programma er een inwisselpartner bij: bol.com. Om dat te vieren heeft Shell vanaf 20 november een exclusieve deal voor klanten! Elke klant die minimaal 25 liter tankt of € 5,- in de shop besteed (excl. wettelijke uitgesloten artikelen zoals tabak en medicijnen) ontvangt een bol.com voucher. Met deze voucher krijg je 10% korting op je bestelling van het actieassortiment op www.shell.nl/actiebol van ruim 2.000 artikelen bij bol.com.

De korting is niet geldig op Nederlandse boeken en is geldig van 20 november 2013 tot 8 januari 2014. Zie ook de volledige actievoorwaarden.

Shell – Sneller Air Miles sparen
Algemene voorwaarden Sneller Air Miles sparen
Introductie:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hierna gedefinieerde actie. Door deel te nemen aan deze actie erken je kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2. De campagne Sneller Air Miles sparen wordt georganiseerd door:

 • Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. gevestigd te 3012 CM Rotterdam, Weena 70, hierna Shell, en
 • Loyalty Management Netherlands B.V. gevestigd te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 81, hierna Air Miles.

Voor wat betreft het onderdeel “Welkomstdeals van Albert Heijn” is er een samenwerking met:

 • Albert Heijn – Ahold Europe B.V. gevestigd te 1506 MA Zaandam, Provincialeweg 11, hierna Albert Heijn.

Voor wat betreft het onderdeel “bol.com vouchers” is er een samenwerking met:

 • bol.com B.V. gevestigd te 3534 AC Utrecht, Keulsekade 189, hierna bol.com.


3.  De actie loopt van 20 november 2013 tot en met 8 januari 2014 op alle bemande Shell stations in Nederland of zolang de voorraad bol.com-vouchers strekt.  De bol.com-vouchers van deze actie zijn vanaf 20 november 2013 tot en met 8 januari 2014 in te wisselen bij bol.com op een selectie inspiratieve cadeaus via deze weblink www.shell.nl/actiebol.

4. Albert-Heijn-coupon:

Vanaf maandag 21 oktober verstrekt Albert Heijn de nieuwe Albert Heijn Bonuskaart in de Albert Heijn winkels aan haar klanten. Wanneer je deze nieuwe Bonuskaart activeert via www.ah.nl/bonuskaart ontvang je een aantal Welkomstdeals. Twee van deze Welkomstdeals zijn couponnen waarmee je bij Shell tot € 0,10 cent extra korting per liter met Air Miles op je brandstof ontvangt. Tegen inlevering van deze coupon, het scannen van je Air Miles kaart en het inwisselen van 250 Air Miles ontvang je maximaal € 2,50 korting per tank, je mag 1 coupon per tankbeurt gebruiken en de coupon is alleen geldig bij een minimale tankbeurt van 25 liter Shell brandstof. De couponnen zijn geldig tot en met 31 januari 2014.

Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.

Algemeen:

5. Shell garandeert geen beschikbaarheid van de in de actie opgenomen producten gedurende de gehele actie periode.

6. Deze actie is een zelfstandige promotie en is zodoende op geen enkele manier verbonden met andere promoties van Shell of Air Miles. De verkregen korting van deze actie is dan ook niet geldig in combinatie met andere kortingsconstructies of inwisselbaar tegen contant geld.

7. Shell is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Shell daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Shell bekend gemaakt worden via de www.shell.nl/actiebol

8. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Shell gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

9. De nietigheid van een clausule van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

10. Deze algemene voorwaarden, prevaleren boven alle andere voorwaarden of verklaringen van om het even welke andere actiematerialen of publiciteit rond de actie.

11. Behoudens opzet of grove fout aan de kant van Shell, Albert Heijn, bol.com  of Air Miles en/of haar aangestelde en/of haar lasthebber en behoudens de bepalingen omtrent verborgen gebreken, kunnen Shell, Albert Heijn, bol.com of Air Miles in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die een klant zou ondervinden voortvloeiende uit de actie.

12.  Het Nederlands recht is van toepassing op de actie.

Contactgegevens:

13. Wij verwijzen u voor de algemene voorwaarden van Air Miles naar www.airmiles.nl.

14. Voor vragen die betrekking hebben op de activatie van de nieuwe Albert Heijn Bonuskaart, het ontvangen van de Welkomstdeals – waaronder de twee Shell couponnen – of andere zaken die direct betrekking hebben op de Albert Heijn supermarkten kan je contact opnemen met de Albert Heijn Klantenservice: 0800-0305, via e-mail: internetklantenservice@ah.nl of via twitter: @AlbertHeijn.

15. Voor vragen die betrekking hebben op de uitgifte van de bol.com-vouchers of andere zaken die direct betrekking hebben op de Shell Tankstations kan je contact opnemen met de Shell Klantenservice via e-mailadres: shellstation@shell.com of op telefoonnummer 0900-202 2710 (optie 4) (€ 0,01/minuut) van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

16. Voor vragen die betrekking hebben op het inwisselen van de bol.com-kortingscodes of het Air Miles-inwisselproces kan je contact opnemen met de klantenservice van bol.com via bol.com/klantenservice of e-mailadres: klantenservice@bol.com. De bol.com Klantenservice is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 030 - 310 4999 (lokaal tarief).
Actievoorwaarden van de aanbiedingen uit de Shell mailing.

d.d. 22 oktober 2013 (e-mail & brief)

In de mailing informeren we je over het aantal Air Miles dat je in de periode van 1 juli t/m 30 september 2013 bij Shell hebt gespaard.

Hoe vaker je tankt, hoe meer Air Miles je spaart per liter.
- Standaard 1 Air Mile per liter

- 100% extra wanneer je elke week tankt*
- 50% extra wanneer je elke 2 weken tankt*
- Altijd dubbele Air Miles op Shell V-Power

- Altijd extra korting op brandstof tegen inwisseling van Air Miles**

Het werkelijk aantal gespaarde Air Miles bij Shell kan lager liggen dan vermeld in de emailing en/of postmailing. In de mailingen wordt gewerkt met afgeronde liters en niet de werkelijke getankte liters aan de pomp.

Om in aanmerking te komen voor Bonus Miles dien je in de periode van 1 juli/m 30 september 2013 minimaal 200 liter brandstof te tanken. Heb je minder dan 200 liter getankt? Dan worden er helaas geen Bonus Miles op je Air Miles kaartnummer bijgeschreven.

* Bonus Miles worden achteraf bijgeschreven per kwartaal. Het gaat om het totaal volume per kwartaal en op basis daarvan worden de Bonus Miles toegekend. Indien je meer dan 200 liter per kwartaal tankt, krijg je 50% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters bij Shell. Indien je meer dan 400 liter per kwartaal tankt, krijg je 100% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters. Indien je je brandstof betaalt met een euroShell Commercial Road Transport of DKV pas kom je alleen in aanmerking voor de standaard uitgifte van 1 Air Mile per hele liter brandstof.

** Bij elke tankbeurt kun je Air Miles inwisselen voor extra korting op brandstof. Klik hiervoor de verschillende inwisselmogelijkheden. Deze extra korting is mogelijk op alle brandstofsoorten. Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger dan of gelijk zijn aan de extra korting die je krijgt. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.

Landal – Najaarsvoordeel bij Landal Greenparks
Reserveer een verblijf met aankomst van 31 oktober tot 18 december 2013. Nu extra voordelig met 50% korting bij het inwisselen van Air Miles of Miles Only.
Miles Only: 15.000 Air Miles of 1.000 Air Miles + 50% korting. De actie loopt tot en met 30 oktober.  
Klik hierShell – Sneller Air Miles sparen

Algemene voorwaarden Sneller Air Miles sparen
Introductie:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hierna gedefinieerde actie. Door deel te nemen aan deze actie erken je kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2. De campagne Sneller Air Miles sparen wordt georganiseerd door:

 • Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. gevestigd te 3012 CM Rotterdam, Weena 70, hierna Shell, en
 • Loyalty Management Netherlands B.V. gevestigd te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 81, hierna Air Miles.

Voor wat betreft het onderdeel “Welkomstdeals van Albert Heijn” is er een samenwerking met:

 • Albert Heijn – Ahold Europe B.V. gevestigd te 1506 MA Zaandam, Provincialeweg 11, hierna Albert Heijn.

Voor wat betreft het onderdeel “bol.com vouchers” is er een samenwerking met:

 • bol.com B.V. gevestigd te 3534 AC Utrecht, Keulsekade 189, hierna bol.com.


3.  De actie loopt van 20 november 2013 tot en met 8 januari 2014 op alle bemande Shell stations in Nederland of zolang de voorraad bol.com-vouchers strekt.  De bol.com-vouchers van deze actie zijn vanaf 20 november 2013 tot en met 8 januari 2014 in te wisselen bij bol.com op een selectie inspiratieve cadeaus via deze weblink www.shell.nl/actiebol.

4. Albert-Heijn-coupon:

Vanaf maandag 21 oktober verstrekt Albert Heijn de nieuwe Albert Heijn Bonuskaart in de Albert Heijn winkels aan haar klanten. Wanneer je deze nieuwe Bonuskaart activeert via www.ah.nl/bonuskaart ontvang je een aantal Welkomstdeals. Twee van deze Welkomstdeals zijn couponnen waarmee je bij Shell tot € 0,10 cent extra korting per liter met Air Miles op je brandstof ontvangt. Tegen inlevering van deze coupon, het scannen van je Air Miles kaart en het inwisselen van 250 Air Miles ontvang je maximaal € 2,50 korting per tank, je mag 1 coupon per tankbeurt gebruiken en de coupon is alleen geldig bij een minimale tankbeurt van 25 liter Shell brandstof. De couponnen zijn geldig tot en met 31 januari 2014.

Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card.

Algemeen:

5. Shell garandeert geen beschikbaarheid van de in de actie opgenomen producten gedurende de gehele actie periode.

6. Deze actie is een zelfstandige promotie en is zodoende op geen enkele manier verbonden met andere promoties van Shell of Air Miles. De verkregen korting van deze actie is dan ook niet geldig in combinatie met andere kortingsconstructies of inwisselbaar tegen contant geld.

7. Shell is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Shell daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Shell bekend gemaakt worden via de www.shell.nl/actiebol

8. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Shell gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

9. De nietigheid van een clausule van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

10. Deze algemene voorwaarden, prevaleren boven alle andere voorwaarden of verklaringen van om het even welke andere actiematerialen of publiciteit rond de actie.

11. Behoudens opzet of grove fout aan de kant van Shell, Albert Heijn, bol.com  of Air Miles en/of haar aangestelde en/of haar lasthebber en behoudens de bepalingen omtrent verborgen gebreken, kunnen Shell, Albert Heijn, bol.com of Air Miles in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die een klant zou ondervinden voortvloeiende uit de actie.

12.  Het Nederlands recht is van toepassing op de actie.

Contactgegevens:

13. Wij verwijzen u voor de algemene voorwaarden van Air Miles naar www.airmiles.nl.

14. Voor vragen die betrekking hebben op de activatie van de nieuwe Albert Heijn Bonuskaart, het ontvangen van de Welkomstdeals – waaronder de twee Shell couponnen – of andere zaken die direct betrekking hebben op de Albert Heijn supermarkten kan je contact opnemen met de Albert Heijn Klantenservice: 0800-0305, via e-mail: internetklantenservice@ah.nl of via twitter: @AlbertHeijn.

15. Voor vragen die betrekking hebben op de uitgifte van de bol.com-vouchers of andere zaken die direct betrekking hebben op de Shell Tankstations kan je contact opnemen met de Shell Klantenservice via e-mailadres: shellstation@shell.com of op telefoonnummer 0900-202 2710 (optie 4) (€ 0,01/minuut) van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

16. Voor vragen die betrekking hebben op het inwisselen van de bol.com-kortingscodes of het Air Miles-inwisselproces kan je contact opnemen met de klantenservice van bol.com via bol.com/klantenservice of e-mailadres: klantenservice@bol.com. De bol.com Klantenservice is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 030 - 310 4999 (lokaal tarief).


Actievoorwaarden van de aanbiedingen uit de Shell mailing.

d.d. 16 augustus 2013 (e-mail) en 23 augustus 2013 (brief)

In de mailing informeren we je over het aantal Air Miles dat je in de periode van
1 juli t/m 8 augustus 2013 bij Shell hebt gespaard.

Hoe vaker je tankt, hoe meer Air Miles je spaart per liter.
- Standaard 1 Air Mile per liter

- 100% extra wanneer je elke week tankt*
- 50% extra wanneer je elke 2 weken tankt*
- Altijd dubbele Air Miles op Shell V-Power

- Altijd extra korting op brandstof tegen inwisseling van Air Miles**

Het werkelijk aantal gespaarde Air Miles bij Shell kan lager liggen dan vermeld in de emailing en/of postmailing. In de mailingen wordt gewerkt met afgeronde liters en niet de werkelijke getankte liters aan de pomp.

Om in aanmerking te komen voor Bonus Miles dien je in de periode van 1 juli t/m 31 augustus 2013 minimaal 200 liter brandstof te tanken. Heb je minder dan 200 liter getankt? Dan worden er helaas geen Bonus Miles op je Air Miles kaartnummer bijgeschreven.

*Bonus Miles worden achteraf bijgeschreven per kwartaal. Een tankbeurt gemist? Geen probleem. Het gaat om het totaal volume per kwartaal en
 op basis daarvan worden de Bonus Miles toegekend. Indien je meer dan 200 liter per kwartaal tankt, krijg je 50% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters bij Shell. Indien je meer dan 400 liter per kwartaal tankt, krijg je 100% extra Air Miles als Bonus over je getankte liters. Indien je je brandstof betaalt met een euroShell Commercial Road Transport of DKV pas kom je alleen in aanmerking voor de standaard uitgifte van 1 Air Mile per hele liter brandstof. Geldig op de brandstoffen: Shell FuelSave,
Shell V-Power en LPG.

**Per tankbeurt kun je maximaal 3.000 Air Miles inwisselen voor € 15 korting. Deze deelbetaling is mogelijk op alle brandstofsoorten. Let op: het is niet mogelijk om geld terug te krijgen, dus het tankbedrag moet altijd hoger of gelijk zijn aan de deelbetaling. Het eventuele restbedrag kan betaald worden met cash of pin, maar niet met een creditcard of een tankpas, zoals euroShell Card, Multi Tank Card of Travel Card. Geldig op de brandstoffen: Shell FuelSave, Shell V-Power en LPG.


Albelli - € 25 korting bij Albelli

- De promotiecode op de waardebon geeft € 25 korting op alle fotoboeken van Albelli
- De promotiecode is 6 maanden geldig na aankoop
- Vul de promotiecode in tijdens het bestelproces in het gelijknamige vakje
- De korting kan niet worden verkregen op reeds geplaatste en betaalde bestellingen bij Albelli
- Deze korting kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen
- Per bestelling één voucher te gebruiken
- Op de verzendkosten wordt geen korting verleend

Shell – Korting op brandstof
Per tankbeurt kun je maximaal 3.000 Air Miles inwisselen voor € 15 korting op brandstof. Dit betekent een 0,5 cent cadeauwaarde per Air Mile. Deze deelbetaling is mogelijk op alle brandstofsoorten. Elke tankbeurt kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:
• Met 1.000 Air Miles krijg je € 5 korting
• Met 2.000 Air Miles krijg je € 10 korting
• Met 3.000 Air Miles krijg je € 15 korting

Shell – De leukste dagjes uit met Air Miles en Shell
Korting tot wel 50%
Profiteer deze zomer van korting tot wel 50% op de leukste dagjes uit! Met tanken en shopaankopen bij Shell krijg je kortingsstickers. Plak ze op de kortingskaart en je krijgt korting aan de kassa van je dagje uit. Hoe meer stickers, hoe meer korting! Op de meeste dagjes uit tot wel 50%. En het mooiste: met 1 kortingskaart krijg je korting op 2, 3 of zelfs 4 toegangskaartjes. Dat is nog eens een voordelig dagje!

100% gratis met Air Miles
Je kunt alle dagjes uit ook met 100% korting bestellen met Air Miles (niet in combinatie met de kortingsstickers).

LET OP: DE KORTINGSSTICKERS EN HET AIR MILES AANBOD ZIJN NIET IN COMBINATIE TE GEBRUIKEN.

Klik hier voor de algemene voorwaarden Dagje uit!